+370 616 23408

VERSLUI

MVĮ ATSIGAVIMAS

Regionas: Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas

Bendra kvietimui skirta finansavimo lėšų suma: 2 500 000 EUR

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma:

 • jeigu įgyvendinama antikrizinės veiklos valdymo paslaugos įsigijimo veikla – 10 000 EUR
 • jeigu įgyvendinama veiklos kaštų optimizavimo paslaugos įsigijimo veikla – 5 000 EUR

Nuosavo įnašo dydis: ne mažiau 50% nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos

Reikalavimai pareiškėjams:

 • Pareiškėjas yra ne trumpiau kaip 3 m. veikianti MVĮ
 • Pareiškėjo metinės pajamos, gautos už savo pagamintą produkciją, sudarė ne mažiau kaip 51% pajamų
 • Pareiškėjo pajamos 2019 m. buvo didesnės nei 200 000 EUR ir 2020 m. sumažėjo daugiau kaip 10%

Kvietimas galioja iki vasario 20 d.

 

Kvietimas DIDINTI ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMĄ PRAMONĖS ĮMONĖSE

Regionas: Visa Lietuva

Bendra kvietimui skirta finansavimo lėšų suma: 35 000 000 EUR

Finansavimas skiriamas: energijos vartojimo efektyvumo didinimas pramonės įmonėse

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma: 900 000 EUR

Mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma: 75 000 EUR

Galimi pareiškėjai:

 • MVĮ ir didelės pramonės įmonės, veikiančios ne trumpiau nei 3 m.
 • Įmonės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos sudaro ne mažiau kaip 51% pajamų
 • Vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius 2 m. yra ne mažesnės kaip:
  • 300 000 EUR, jei pramonės įmonė yra didelė įmonė
  • 145 000 EUR, jei pramonės įmonė yra MVĮ

Paramos intensyvumas:

 • Labai maža, maža įmonė – iki 50%
 • Vidutinė įmonė – iki 40%
 • Didelė įmonė – iki 30%

Papildomai 15% prisideda, jei investicijos vykdomos vidurio ir vakarų Lietuvos regione

Kvietimas galioja iki kovo 30 d.

 

Kvietimas SKATINTI ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ DIEGIMĄ PRAMONĖS ĮMONĖSE

Regionas: Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas

Bendra kvietimui skirta finansavimo lėšų suma: 10 000 000 EUR

Finansavimas skiriamas: saulės jėgainių diegimui pramonės įmonėse

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma: 300 000 EUR

Mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma: 20 000 EUR

Galimi pareiškėjai:

 • MVĮ ir didelės pramonės įmonės, veikiančios ne trumpiau nei 3 m.
 • Įmonės vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius 2 m. yra ne mažesnės kaip:
  • 300 000 EUR, jeigu pramonės įmonė yra didelė įmonė
  • 145 000 EUR, jeigu pramonės įmonė yra MVĮ

Paramos intensyvumas:

 • Labai maža, maža įmonė – iki 80%
 • Vidutinė įmonė – iki 70%
 • Didelė įmonė – iki 60%

Kvietimas galioja iki vasario 28 d.

 

INOSTARTAS

Regionas: Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas

Bendra kvietimui skirta finansavimo lėšų suma: 1 800 000 EUR

Finansavimas skirtas: investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma: 200 000 EUR

Mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma: 40 000 EUR

Tikslinės grupės: pradedantieji inovatoriai

Galimi pareiškėjai: MVĮ, didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ

Nuosavo įnašo dydis:

 • ne mažiau 50% nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos moksliniams tyrimams;
 • ne mažiau 75% nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos eksperimentinei plėtrai;
 • ne mažiau 15% nuo tinkamų finansuoti išlaidų patentavimo ir veikloms, susijusioms su sukurto produkto parengimu rinkai.

Kvietimas galioja iki kovo 31 d.

 

VIETINIO UŽIMTUMO INICIATYVOS

Užimtumo tarnyba 2022 m. skelbs Vietinių užimtumo iniciatyvų (toliau – VUI) projektų paraiškų atrankos konkursą. Iniciatyvos tikslas – remti tam darbo vietų steigimą nurodytose teritorijose. Subsidijos lėšomis gali būti finansuojamas ilgalaikį turtas ir pastatų / patalpų remontas ir pritaikymas, kuris yra būtinas naujoms darbo vietoms įkurti. Paraiškos subsidijai gauti priimamos tikslinės teritorijos Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamentų skyriuose, kurių aptarnaujamose teritorijose darbdavys planuoja steigti darbo vietas.

VUI paraiškos sąmatoje nurodytos išlaidos privalo būti:
• skirtos darbo vietoms įsteigti ir sudaryti sąlygas tiesioginėms darbo funkcijoms atlikti įsteigtose darbo vietose;
• planuojamos patirti per VUI projekto įgyvendinimo sutartyje numatytą laikotarpį;
• paskirstytos pagal planuojamas steigti darbo vietas. Kiekviena planuojama steigti darbo vieta detalizuojama nurodant konkretų išlaidų elementą ir įsigyjamus kiekius;
• sąmatoje turi būti įtrauktos visos reikalingos išlaidos, nurodytos eurais be PVM, kai pareiškėjai yra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kaip PVM mokėtojai. Kai pareiškėjai nėra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje – išlaidos nurodomos su PVM;
• paraiškoje planuojamos lėšos vienai darbo vietai steigti negali viršyti 31,03 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos dydžių sumos VUI paraiškų atrankos paskelbimo Užimtumo tarnybos interneto svetainėje dieną. Subsidija skiriama darbo priemonių įsigijimui, montavimui ir pritaikymui (ilgalaikiam materialiam turtui) ir patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti ir kurios valdomos nuosavybės teise, remontui ir pritaikymui (iki 50 proc. subsidijos). Patalpų remonto atveju numatytos panaudoti subsidijos lėšos paskirstomos lygiomis dalimis kiekvienai steigiamai darbo vietai.

Vertinant VUI projektus, pagrindinis dėmesys bus skiriamas:
• užimtumo didinimui teritorijose, kuriose nedarbo lygis yra 1,3 karto didesnis nei šalies vidurkis;
• užimtumo didinimui tautinių mažumų gausiai gyvenamose teritorijose (Vilniaus, Šalčininkų, Švenčionių arba Trakų rajono savivaldybėse, Visagine ar Ignalinoje);
• numatomiems įdarbinti asmenims, turintiems papildomą rėmimo požymį, nurodytą Užimtumo įstatymo 25 straipsnio 1–8 ir 10 punktuose;
• vietos bendruomenės ir (ar) nevyriausybinės organizacijos indėliui;
• projekto teikėjo nuosavų lėšų indėliui;
• projekto grąžai.

Daugiau informacijos: www.uzt.lt

Kaip viskas vyksta?
• Gavę užklausą susisieksime su Jumis ir paprašysime pagrindinės informacijos apie ketinamas steigti darbo vietas;
• Ruošimo terminas yra nuo 7 darbo dienų.

Kaina: NUO 799€

GAUTI PASIŪLYMĄ


  Jūsų el. paštas bus naudojamas užsakymo vykdymui


  Jūsų telefono numeris bus naudojamas užsakymo vykdymui

  Esame nariai: