+370 616 23408

VERSLUI

Iki spalio 2 d. galima teikti paraiškas dėl paramos pagal priemonę „MVĮ skaitmeninimas“

Priemonės tikslas: skatinti MVĮ skaitmeninimą, finansuojant e.pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimą, paslaugų ir produktų konfiguravimą ir vizualizaciją,

Galimi preiškėjai:

 • Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ);
 • Pareiškėjas yra ne trumpiau nei 1 m. veikianti MVĮ, kurios metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos kiekvienais metais per pastaruosius 2 m. sudaro >51% pajamų ir vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius 2 m. arba per laikotarpį nuo įregistravimo dienos yra >100 000 EUR;
 • Papildomas reikalavimas Sostinės regione veikiančioms įmonėms – veikla turi atitikti numatytą MTEPI tematiką.

Paramos dydis: iki 50 000 EUR

Paramos intensyvumas: iki 50%.

 

Iki rugsėjo 30 d. galima teikti paraiškas dėl paramos pagal priemonę „Finansinės paskatos startuoliams ir antžalinėms įmonėms kurti dirbtinio intelekto, bloko grandinės technologijų, robotikos procesų automatizavimo produktus“

Priemonės tiksas: gaminių, procesų ar paslaugų, kuriems sukurti naudojamas dirbtinis intelektas, blokų grandinių technologijos, robotikos procesų automatizavimo technologijos, kūrimas

Galimi pareiškėjai:

 • Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), veikiančios Sostinės regione;
 • Įmonės veikiančios ne ilgiau nei 5 m.

Paramos dydis: nuo 10 000 EUR iki 102 000 EUR

Paramos intensyvumas: 100%

 

Tęsiasi INVEGA kvietimas teikti paraiškas dėl paskolos pagal priemonę „Startuok“

Reikalavimai paskolos gavėjams:

 • SVV įmonė;
 • Įmonė veikia ne ilgiau nei 3 m.

Maksimali paskolos suma investiciniam projektui: 3 MEUR

Maksimalus investicinės paskolos terminas: 10 m.

Maksimali paskolos suma apyvartiniam kapitalui: 0.2 MEUR

Maksimalus paskolos apyvartiniam kapitalui terminas: 3 m.

Nuosavomis lėšomis turi būti finansuojama ne mažiau nei 20% investicinio projekto vertės.

 

Užimtumo tarnybos parama verslo kūrimui (planuojamas kvietimas rudenį)

Dėl paramos gali kreiptis:

Užimti asmenys, kurie:

 • Baigę verslo kūrimo mokymus Verslo e.gidas https://verslogidas.inovacijuagentura.lt;
 • Paraiškos pateikimo dieną registruoti Užimtumo tarnyboje užimto asmens statusu ir dirbantys tik pagal darbo sutartį;
 • Gavo vidutines draudžiamąsias pajamas per paskutinius 3 mėn. iki kvietimo paskelbimo dienos ne didesnes kaip 1.5 minimalios mnesinės algos dydžio;
 • Laikotarpiu nuo ekstremalios situacijos dėl Covid-19 paskelbimo dienos (2020 02 26) iki paramos verslui kurti paskelbimo dienos bent kartą: pabaigė darbo santykius arba nutraukė savarankišką veiklą ir steigdami darbo vietą planuoja vykdyti kitą veiklą.

Bedarbiai, kurie:

 • Baigę verslo kūrimo mokymus Verslo e.gidas https://verslogidas.inovacijuagentura.lt;
 • Užimtumo tarnyboje bedarbio statusu registruoti per paskutines 90 kalendorinių dienų iki paraiškos pateikimo dienos;
 • Laikotarpiu nuo ekstremalios situacijos dėl Covid-19 paskelbimo dienos (2020 02 26) iki paramos verslui kurti paskelbimo dienos bent kartą: pabaigė darbo santykius arba nutraukė savarankišką veiklą ir steigdami darbo vietą planuoja vykdyti kitą veiklą.

Steigiama darbo vieta turi padėti įgyvendinti skaitmeninės ir žaliosios transformacijos tikslus, skatinti žiedinę ekonomiką ir (ar) mažinti Covid-19 ligos poveikį.

Maksimali paramos suma darbo vietai: 26 040 EUR.

GAUTI PASIŪLYMĄ


  Jūsų el. paštas bus naudojamas užsakymo vykdymui


  Jūsų telefono numeris bus naudojamas užsakymo vykdymui