+370 616 23408

ŽEMĖS ŪKIUI

PARAMA SMULKIESIEMS ŪKIAMS

Priemonės tikslas: efektyvesnis ūkininkavimas modernizuojant ūkius, užsiimant prekine gamyba bei konkuruojant rinkoje, didinant smulkiųjų ūkių ekonominį gyvybingumą.

Galimi pareiškėjai:
• Pareiškėjai gali būti fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir iki paramos paraiškos pateikimo dienos įregistravę savo vardu valdą (kaip valdos valdytojai) ir ūkininko ūkį teisės aktų nustatyta tvarka.
• Paramos besikreipiantys asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.
• Produkcijos standartine verte išreikštas valdos ekonominis dydis yra ne mažesnis kaip 4 000 EUR ir ne didesnis kaip 7 999 EUR bei produkcijos standartine verte išreikšto valdos ekonominio dydžio struktūroje valdos pajamos, gautos už paslaugas žemės ūkiui, sudaro mažiau kaip 50% bendro valdos ekonominio dydžio.
• Jei kreipiamasi paramos pieninei galvijininkystei, pareiškėjo valdoje pieninių veislių melžiamų karvių vidutinis metinis skaičius turi būti ne mažesnis kaip 3 ir ne didesnis kaip 9 bei produkcijos standartine verte išreikšto valdos ekonominio dydžio struktūroje tik pagal pieninių veislių melžiamas karves paskaičiuotas valdos ekonominis dydis turi sudaryti daugiau kaip 50% bendro valdos ekonominio dydžio
• pareiškėjas neturi įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.

Maksimali paramos suma: 15 000 EUR

Paramos intensyvumas: 100%

Paraiškos priimamos: iki birželio mėn. 30 d.

 

PARAMA JAUNŲJŲ ŪKININKŲ ĮSIKŪRIMUI

Tikslinė sritis – palankesnių sąlygų tinkamos kvalifikacijos ūkininkams pradėti veiklą žemės ūkio sektoriuje sudarymas ir ypač – kartų kaitos lengvinimas.

Galimi pareiškėjai – ūkininkai, kurie paramos paraiškos pateikimo metu atitinkna šiuos reikalavimus:
• yra ne vyresnis kaip 40 metų amžiaus;
• turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos, t. y. atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:
• turi profesinį žemės ūkio srities išsilavinimą arba žemės ūkio srities profesinę kvalifikaciją;
• turi aukštąjį žemės ūkio ir (arba) veterinarijos srities išsilavinimą;
• yra baigęs Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programą;
• pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojas;
• parama skiriama ūkiui, kurio ekonominio dydžio potencialas, išreikštas VED, yra ne mažesnis kaip 8 000 Eur per metus, tačiau ne didesnis kaip 70 000 Eur per metus, išskyrus, jei kreipiamasi paramos pieninei galvijininkystei. Tokiu atveju planuojamas pieninių veislių melžiamų karvių vidutinis metinis skaičius turi būti ne mažesnis kaip 10.

Maksimali paramos suma: 40 000 EUR

Paramos intensyvumas: 100%

Paraiškos priimamos: iki liepos mėn. 30 d.

GAUTI PASIŪLYMĄ


    Jūsų el. paštas bus naudojamas užsakymo vykdymui


    Jūsų telefono numeris bus naudojamas užsakymo vykdymui

    Esame nariai: