+370 616 23408

Rekomenduojama verslo plano struktūra

Verslo planai ruošiami dėl skirtingų priežasčių. Tai gali būti noras pritraukti investuotoją, gauti paskolą investiciniam projektui finansuoti ar įgyti naują verslo partnerį. Kad ir koks būtų tikslas, tam tikros verslo plano dalys domina visus skaitytojus. Planas verslui MB vadovė Simona Sakalauskaitė pristato, kokios dalys turi būti kiekviename verslo plane ir kodėl jos yra svarbios.

• Santrauka. Tai yra pirmoji verslo plano dalis. Ji turi sudominti skaitytoją ir įtikinti  perskaityti visą verslo planą. Dėl šios priežasties santrauka yra labai svarbi kiekvieno verslo plano dalis.

Įmonės veiklos aprašymas. Aprašymas skaitytoją informuoja, kuo užsiima įmonė, koks yra verslo modelis, kokią naudą klientams ji sukuria.

Sektoriaus analizė. Informacija pateikiama analizėje padeda suprasti, koks yra sektoriaus dydis, kokios jo vystymosi tendencijos, kokie veiksniai daro didžiausią įtaką sektoriui.

• Konkurencinės aplinkos analizė. Čia yra aprašomi įmonės konkurentai, jų stiprybės ir silpnybės, įmonės pranašumai, argumentuojama, kodėl klientai turi rinktis įmonės siūlomą prekę ar paslaugą.

• Tikslinės rinkos analizė. Analizės paskirtis yra atsakyti į klausimą, kas yra įmonės tikslinis klientas, kokie jo poreikiai, pomėgiai, demografiniai indikatoriai, ar tikslinė auditorija yra pakankama, kad įmonė galėtų sėkmingai realizuoti numatytus produkcijos kiekius.

• Marketingo planas. Jame įvardijama kas bus daroma, kad vartotojas sužinotų apie įmonės gaminamus produktus ar teikiamas paslaugas ir jas įsigytų.

• Akcininkų struktūros ir personalo pristatymas. Tai yra akcininkų ir vadovų komandos pristatymas, kuriame nurodomos pagrindines pareigas užimančių darbuotojų atsakomybės sritys, sukaupta patirtis ir įgytos žinios.

• Finansų analizė ir prognozės. Šioje verslo plano dalyje analizuojama dabartinė įmonės finansinė padėtis, veiklos rezultatai, pateikiamos finansų prognozės ir jų prielaidos.