+370 616 23408

VERSLUI

Paskelbtas INVEGA kvietimas teikti paraiškas dėl paskolos pagal priemonę „Milijardas verslui“

Paskolos skirtos projektams, kuriais siekiama investuoti į:

 • aplinkai palankias technologijas;
 • žiediškumo didinimą;
 • dekarbonizaciją;
 • energijos vartojimo efektyvumą;
 • mažai atliekų sukeliančių, pažangių, novatoriškų, skaitmeninių technologijų diegimą;
 • aukštos pridėtinės vertės produktų gamybos pajėgumų (įskaitant biotechnologijas) plėtrą;
 • gynybos ir saugumo pramonę.

Paskola turi sudaryti ne daugiau kaip 80% projekto išlaidų.

Investicijoms turi būti skiriama ne mažiau kaip 51% paskolos lėšų, likusi paskolos dalis gali būti skirta apyvartiniam kapitalui finansuoti.

Ilgiausias paskolos terminas: 180 mėn.

Didžiausia tiesioginės paskolos suma: 150 000 000 EUR.

Didžiausia sindikuotos paskolos suma: 250 000 000 EUR.

Įmonės nuosavybės rodiklis po paskolos suteikimo turi būti didesnis nei 0.1 arba 0.15, į nuosavą kapitalą įtraukus akcininkų paskolas.

 

Paskelbtas INVEGA kvietimas teikti paraiškas dėl paskolos pagal priemonę „Pokytis“

Priemonės tikslas:

 • Vakarų ir vidurio Lietuvos regione: pramonės įmonių gamybos procesų įrangos su integruotomis skaitmeninimo technologijomis diegimas;
 • Sostinės regione: aukštą pridėtinę vertę kuriančių pramonės įmonių gamybos procesų įrangos su integruotomis skaitmeninimo technologijomis diegimas. Projektai privalo prisidėti prie Sumaniosios specializacijos koncepcijos ir atitikti bent vieną jos prioriteto tematiką.

Paskolos skirtos projektams, kuriais siekiama investuoti į:

 • gamybos procesų įrangą su bent viena skaitmenine technologija (robotikos technologija; dirbtinio intelekto sprendimais; automatika ir automatizavimo technologijomis pramonei; informacinių komutacinių tinklų diegimu; išmaniųjų sensorių, valdiklių ir vykdiklių diegimu; debesijos diegimu; daiktų interneto sistemų diegimu; įmonės išteklių valdymo sistemos diegimu (angl. ERP – enterprise resource planning); operatyvaus gamybos valdymo sistemų diegimu (angl. MES – manufacturing executing system); 3 D spausdinimu (pridėtinės gamybos būdai)).
 • arba gamybos procesų įranga su bent viena skaitmenine technologija ir su ja susijusiu sprendimu (skaitmeninės inžinerijos sprendimu; vertikaliosios integracijos sprendimu; horizontaliosios integracijos sprendimu; sumaniosios priežiūros ir aptarnavimo sprendimu).

Paskola turi sudaryti ne daugiau kaip 75% projekto išlaidų.

Paskolos paskirtis: gamybos procesų įrangai su skaitmeninimo technologijomis įsigyti, kuri yra rekomenduota Technologinio audito išvadoje. Technologinis auditas turi būti atliktas ne seniau kaip 12 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos.

Ilgiausias paskolos terminas: 120 mėn.

Didžiausia paskolos suma: 10 000 000 EUR.

Įmonės nuosavybės rodiklis po paskolos suteikimo turi būti didesnis nei 0.1 arba 0.15, į nuosavą kapitalą įtraukus akcininkų paskolas.

 

Tęsiasi INVEGA kvietimas teikti paraiškas dėl paskolos pagal priemonę „Startuok“

Reikalavimai paskolos gavėjams:

 • SVV įmonė;
 • Įmonė veikia ne ilgiau nei 3 m.

Didžiausia paskolos suma investiciniam projektui: 3 MEUR

Ilgiausias investicinės paskolos terminas: 10 m.

Didžiausia paskolos suma apyvartiniam kapitalui: 0.2 MEUR

Ilgiausias paskolos apyvartiniam kapitalui terminas: 3 m.

Nuosavomis lėšomis turi būti finansuojama ne mažiau nei 20% investicinio projekto vertės.

 

Užimtumo tarnybos parama verslo kūrimui

Dėl paramos gali kreiptis:

Užimti asmenys, kurie:

 • Baigę verslo kūrimo mokymus Verslo e.gidas https://verslogidas.inovacijuagentura.lt;
 • Paraiškos pateikimo dieną registruoti Užimtumo tarnyboje užimto asmens statusu ir dirbantys tik pagal darbo sutartį;
 • Gavo vidutines draudžiamąsias pajamas per paskutinius 3 mėn. iki kvietimo paskelbimo dienos ne didesnes kaip 1.5 minimalios mnesinės algos dydžio;
 • Laikotarpiu nuo ekstremalios situacijos dėl Covid-19 paskelbimo dienos (2020 02 26) iki paramos verslui kurti paskelbimo dienos bent kartą: pabaigė darbo santykius arba nutraukė savarankišką veiklą ir steigdami darbo vietą planuoja vykdyti kitą veiklą.

Bedarbiai, kurie:

 • Baigę verslo kūrimo mokymus Verslo e.gidas https://verslogidas.inovacijuagentura.lt;
 • Užimtumo tarnyboje bedarbio statusu registruoti per paskutines 90 kalendorinių dienų iki paraiškos pateikimo dienos;
 • Laikotarpiu nuo ekstremalios situacijos dėl Covid-19 paskelbimo dienos (2020 02 26) iki paramos verslui kurti paskelbimo dienos bent kartą: pabaigė darbo santykius arba nutraukė savarankišką veiklą ir steigdami darbo vietą planuoja vykdyti kitą veiklą.

Steigiama darbo vieta turi padėti įgyvendinti skaitmeninės ir žaliosios transformacijos tikslus, skatinti žiedinę ekonomiką ir (ar) mažinti Covid-19 ligos poveikį.

Didžiausia paramos suma darbo vietai: 26 040 EUR.

GAUTI PASIŪLYMĄ


  Jūsų el. paštas bus naudojamas užsakymo vykdymui


  Jūsų telefono numeris bus naudojamas užsakymo vykdymui